Baner

Komunikat organizacyjny DMP w warcabach - Suwałki, 31.08-09.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

Drużynowych Mistrzostw Polski w Warcabach Stupolowych
Suwałki, 31.08 - 09.09.2018 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

 

Koordynatorem zawodów jest Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

Termin i miejsce:

31.08 - 09.09.2018r. HOTEL "Hańcza" w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2.

Turniej rozpoczyna się kolacją 31.08.2018 r. i kończy śniadaniem w dniu 09.09.2018 r.

 

Cel Turnieju:

Popularyzacja gry w warcaby stupolowe, wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski  Stowarzyszenia CROSS na rok 2018.

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział następujące drużyny:
"Hetman" Lublin, "Victoria" Białystok, "Podkarpacie" Przemyśl, "Warmia i Mazury" Olsztyn, "Łuczniczka" Bydgoszcz, "Atut" Nysa, "Sudety" Kłodzko, "Jantar" Gdańsk,  "Zryw" Słupsk, "Jaćwing" Suwałki, "Syrenka" Warszawa, CROSS Opole.
Pierwsza drużyna rezerwowa: "Omega" Łódż"

W turnieju mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS posiadający licencje PZ Warc. oraz znaczny lub umiarkowany stopień z tytułu utraty wzroku.
Każdy zawodnik musi przedstawić potwierdzone ksero orzeczenia z tytułu utraty wzroku.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł od osoby.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

 

Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału w DMP zgłaszają kluby do dnia 20.08.2018 r. na adres e-mail: ksbialystok@piasta.pl wraz z podaniem imion i nazwisk, nr PESEL, stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku osób biorących udział w mistrzostwach.

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna kapitanów drużyn  31.08.2018 o godz. 20:00.

 

Warunki gry:

System rozgrywek: kołowy, 11 rund
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Drużyny czteroosobowe, w tym na czwartej desce kobieta .
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.

Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

Sędzia Główny Turnieju: Leszek Łysakowski

Organizator zastrzega sobie interpretację niniejszego komunikatu

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz