Baner mistroszwa europy w showdown

Komunikat organizacyjny DMP Kobiet w warcabach - Jastarnia, 23.09-01.10.2018

Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Drużynowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Kobiet w Warcabach Stupolowych

Jastarnia 23.09-01.10.2018r.

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.


Koordynator: Jerzy Dzióbek tel. 606 605 585

Cel Turnieju: Popularyzacja gry w warcaby stupolowe, wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Kobiet Stowarzyszenia CROSS na rok 2018.

Termin i miejsce: 23.09-01.10.2018r. Ośrodek "Aga" 84-140 Jastarnia ul. Ks. B. Sychty 99.

Agajastarnia.tp1.pl

 

Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS posiadający licencje PZ Warc. oraz znaczny lub umiarkowany stopień z tytułu utraty wzroku.
Każdy zawodnik musi przedstawić potwierdzone ksero orzeczenia z tytułu utraty
wzroku.

W Turnieju DMP NiS  startuje 8 drużyn Stowarzyszenia CROSS.

Cztery pierwsze drużyny z DMP w 2017 roku:
"Atut" Nysa, "Podkarpacie" Przemyśl, "Sudety" Kłodzko,  "Victoria"Białystok.

Cztery drużyny na podstawie średniego rankingu trzech najlepszych aktywnych zawodniczek danego klubu, znajdujących się na liście rankingowej A lub B.


System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie systemem kołowym. Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Drużyna składa się z trzech zawodniczek. Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział dodatkowej osoby – przewodnika.
Każda drużyna wnosi odpłatność 160,00 zł od osoby, płatne na odprawie technicznej
lub przedstawić potwierdzenia przelewu do Stowarzyszenia CROSS w Banku WBK S.A.

Nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

 

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.
Turniej rozpoczyna się kolacją 23.09.2018r. i kończy śniadaniem w dniu 01.10.2018r.

Odprawa techniczna kapitanów drużyn  odbędzie się 23.09.2018 o godz. 20:00
.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać wyłącznie przez Kluby Stowarzyszenia „Cross”.

Zgłoszenia drużyn prosimy dokonywać do dnia 24.08.2018 r. na adres e-mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl lub telefonicznie 606 605 585, wraz z podaniem imion i nazwisk, nr PESEL, stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku osób biorących udział w turnieju.

Sędzia Główny Turnieju: Mirosław Grabski.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Dzióbek