Baner

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych, Brzesko, 30.08 – 02.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Brzesko 30.08 – 02.09.2018 r.

 pobierz komunikat organizacyjny

  1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Kazimierz Curyło, mail:tarnowpogorze1@wp.pl telefon: 608 205 033

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

  1. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

  1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Brzesku w dniach: 30.08 – 02.09.2018 r

Zawody : KRĘGIELNIA BOSIR

                    Ul. Browarna 13a
                    32-800 Brzesko

                     http://www.sportbrzeski.pl/

 Zakwaterowanie i wyżywienie: : SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Piastowska 2, 32-800 Brzesko,  http://schronisko-brzesko.e-meteor.pl/

  1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome

i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

  1. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

  

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 17.08.2018 r. na adres mailowy tarnowpogorze1@wp.pl

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

 

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 30.08.2018 r. godz. 20.00

 

  1. Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów

w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

System gry: 4 x 30 rzutów

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 24.08.2018r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

  1. Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary, medale itp.

 

  1. Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Koordynator

Kazimierz Curyło

tarnowpogorze1@wp.pl

tel.608 205 033