Baner

Komunikat organizacyjny ogólnopolskiego turnieju w warcabach stupolowych, Wilkasy, 23-30.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU

OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH

WILKASY, 23 – 30 WRZEŚNIA 2018

 

Komunikat organizacyjny - pobierz

 

Organizator turnieju:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Koordynator: Andrzej Gasiul, Tel. 692421598 E-mail: gksn.kormoran@gmail.com

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Wilkasach, w ośrodku AZS ul. Niegocińska 5 11-500 Giżycko w dniach 23-30.09.2018 r.

Przyjazd uczestników na kolację 23.09.2018 r.

 

Cel turnieju:

Wyłonienie najlepszych zawodników 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Popularyzacja gry w warcaby stupolowe wśród niewidomych i słabowidzących,

Rehabilitacja poprzez sport

Umożliwienie zdobywania i podwyższania kategorii warcabowych

 

Uczestnictwo:           

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (obowiązkowo należy przedstawić ksero orzeczenia  o niepełnosprawności).

 

Koszt udziału:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 140 zł.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

Płatne przelewem na konto Stowarzyszenia Cross w Banku WBK S.A. nr: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem turnieju. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 31.08.2018 r.:

Na adres e-mail: gksn.kormoran@gmail.com

Lub telefonicznie tel. 692421598

W zgłoszeniu prosimy o podanie godziny przyjazdu,

Ilość miejsc ograniczona.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

System rozgrywek:  

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej 23.09.2018 o godz. 20.00.

 

Ustalenia końcowe:

Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian na odprawie technicznej w dniu 23.09 o godz. 20:00

Wysokość wpisowego uzgodniona zostanie na odprawie technicznej.

Całość wpisowego przeznaczona będzie na nagrody.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Andrzej Gasiul