Baner

Ogólnopolski obóz szkoleniowy z zakresu nordic walking, Wągrowiec, 9-23.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2018
szkolenia

Komunikat Organizacyjny obozu szkoleniowego w zakresie nordic walking

WĄGROWIEC, 9 – 23 września 2018 r.

komunikat organizacyjny - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

Koordynator:

Lidia Piechowicz  tel. 693 475 770, e mail: lidiapiechowicz@o2.pl

 

Termin i miejsce:

09.09 - 23.09.2018 r. Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „WIELSPIN”, 62-100  Wągrowiec ul. Jeziorna 16 .

Szkolenie rozpoczyna się w niedzielę 09.09.2018 r. – kolacją, kończy się śniadaniem w niedzielę 23.09.2018 r.

 

Cele szkolenia

Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popularyzacja nordic walking  jako sposobu  na  aktywność fizyczną, dostępną dla  osób z dysfunkcją wzroku w każdym wieku.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych przyszłych zawodników NW.

 

Uczestnictwo:

W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu

znacznym i umiarkowanym.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 500 zł plus 100 zł. przeznaczone na inne

cele związane ze szkoleniem.

Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej, dla innych przewodników

odpłatność wynosi 800 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu pobranym ze strony „Cross” potwierdzonym przez klub oraz kopię orzeczenia należy przesłać do dnia 15.08 2018 r. na adres:

Lidia Piechowicz, os. Rusa 6 / 57,  61 – 245 Poznań  /z dopiskiem obóz - nordic walking/

Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać strój sportowy, obuwie sportowe, strój kąpielowy, mile widziane własne kijki do nordic walking.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

Szczegółowy  program zajęć  otrzymają osoby zakwalifikowane na szkolenie

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Lidia Piechowicz