Baner

Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski w szachach, Krynica-Zdrój, 23-30.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

Pucharu Polski Niewidomych i Słabowidzących w szachach

Krynica-Zdrój, 23 – 30 września 2018

 

  1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynatorem zawodów jest Jerzy Hanus: telefon 504 069 251, mail jerzyhanus@vp.pl .

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

  1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniach 23-30.09.2018 w Ośrodku GABOREK w Krynicy Zdrój, ul. Szkolna 7.

Przyjazd uczestników turnieju w dniu 23.09.2018 w godzinach popołudniowych (pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.00).

 

  1. Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym).

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego orzeczenia o posiadaniu stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi.

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet szachów i zegar szachowy w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

 

  1. Wpisowe:

Każdy uczestnik (w tym opiekunowie) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 140 zł od osoby.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

 

Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy zawodnicy zobowiązani są  do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 20 zł.

 

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 01.09.2018 na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Jerzy Hanus 504 069 251. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 23.09.2018 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

 

  1. Warunki gry:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny na zawodnika.

 

Koordynator

Jerzy Hanus