Baner mistroszwa europy w showdown

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
OPOLE 19-22.07.2018r.

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

Koordynator zawodów: Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

 

2. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

3. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Opolu w dniach: 19-22.07.2018 r.

Miejsce zawodów: Kręgielnia FitLife  ul. Oleska 11 -Opole
Zakwaterowanie  : Dom Studenta „NIECHCIC” ul. Katowicka 87a,   45-054 Opole.

Wyżywienie: Studencki Bufet-Stołówka REFLEKS (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole , Katowicka 

 

4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na odprawie technicznej  odbędzie się losowanie torów. Zawodnicy B2 i B3 będą rywalizować  po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

 

5. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

bank BZ WBK S.A 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 29.06.2018 na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 

7. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 19.07.2018r. godz. 20.00

 

8. Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 15.07.2018r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

9. Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych 3 miejsc otrzymają puchary.

 

10. Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.