Baner

Puchar Polski w warcabach

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018
zawody

Komunikat organizacyjny Pucharu Polski
dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
w Warcabach 100–polowych 
07-15.07.2018 r.

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator: Jolanta Maźniak, jutrzenka3@op.pl tel. 609 055 131

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

2. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie gry w warcaby jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

3. Termin i miejsce:

Zawody odbędą się w dniach: 07-15.07.2018 r. .
Zakwaterowanie i wyżywienie: OW DIUNA, ul. Wczasowa 1, 76-150 Wicie.

4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). W pierwszej kolejności będą zakwalifikowani do turnieju finalistki i finaliści Mistrzostw Polski i zawodniczki i zawodnicy z najwyższymi rankingami nie więcej niż 3 z danego klubu. Pozostali zawodnicy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 

5. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 18.06.2018 na adres mailowy koordynatora: jutrzenka3@op.pl

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: imię i nazwisko, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane przewodników.

 

7. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 07.07.2018r. godz. 20.00 w hotelu.

 

8. Warunki gry:

Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund, tempo gry 90 minut na zawodnika.

Sędzią głównym będzie Robert Sobczyk. Obowiązują przepisy PZW i Stowarzyszenia CROSS. Każdy zawodnik wpłaca 1zł na rejestrację turnieju, gdzie będzie możliwość uzyskania wyższych kategorii i podwyższenia rankingów. Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet warcabów i zegar w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

 

9. Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc oraz najlepsza kobieta otrzymają puchary,

 

10. Dojazd

Do dworca Sławno następnie autobusami PKS lub busami do miejscowości Wicie.

 

11. Inne:

Turniej rozpoczyna się 07.07.2018 kolacją kończy w dniu 15.07.2018 śniadaniem.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.