Baner mistroszwa europy w showdown

Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DMP

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny 
Mistrzostw Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY
oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
Ustka 30.06-06.07.2018

 

I. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator: Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909, email: ksbialystok@piasta.pl

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

II. Termin i miejsce:

30.06 - 06.07.2018 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.

 

III. Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być drużyny i pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia.

 

IV. Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszych par oraz drużyn w brydżu sportowym.

Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popieranie sportowego współzawodnictwa.

 

V. Wpisowe:

Odpłatność za udział w turnieju wynosi 120 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

VI. System rozgrywek:

System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 30.06.2018 r. o godz. 20.

 

VII. Nagrody:

Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ksbialystok@piasta.pl do dnia 15.06.2018 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz