Baner mistroszwa europy w showdown

Ogólnopolskie zawody w Nordic Walking

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018
zawody

Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskich zawodów w Nordic Walking
Złoty Potok 15 – 17 czerwca 2018 r.

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

2. Koordynator:

Zdzisław Mądry, tel. 604 751 326, e-mail: zmadry@o2.pl

 

3. Miejsce zawodów:

Złoty Potok k/Częstochowy w ramach Jurajskiego Pucharu Nordic Walking.
Wyniki zawodów będą zaliczane do klasyfikacji punktowej Pucharu Polski NW CROSS

 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Internat Szkół Rolniczych w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7 Pobyt rozpoczyna się kolacją w piątek (15.VI.) i kończy obiadem w niedzielę (17.VI.).

Dojazd do Złotego Potoku z dworca PKS Częstochowy o godz. 10,00; 11,10; 11,40; 12,30; 13,20; 14,10; 14,40; 16,00; 17,30; 18,20; 19,30; 22,20; (czas przejazdu 50 min).

Wspólny powrót w niedzielę autokarem (przyjazd PKP Częstochowa Osobowa g.15,00,
PKP Częstochowa Stradom g.15,15). Możliwe są odjazdy indywidualne.

 

5. Cele zawodów:

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach sportowych B-1 oraz B-2 wśród mężczyzn i kobiet.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników.

Popularyzacja nordic walking jako sportu uzupełniającego narciarstwo biegowe.

Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popieranie współzawodnictwa sportowego i rywalizacji fair play.

 

6. Warunki uczestnictwa:

W zawodach biorą udział zawodnicy z klubów sportowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu CROSS posiadający aktualne orzeczenie KIZ potwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku,

 

7. Regulamin zawodów:

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zaktualizowanym Ramowym Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic walking).

 

8. Kategorie startowe:

Kobiety+mężczyźni+(juniorki+juniorzy=do 21 lat) w kategoriach B-1 lub B-2.

 

Startujący zawodnicy powinni posiadać:
Klubowy lub indywidualny strój sportowy oraz własne kije do nordic walking
Aktualne orzeczenie KIZ potwierdzające dysfunkcję wzroku (ksero),

Zawodnicy zgłaszani do startu w kategorii B-1 winni posiadać własne gogle oraz asystenta klubowego,

9. Trasa:

zawody zostaną przeprowadzone na oznakowanej trasie NW na dystansie 5,4 km (drogi polne i dukty leśne). Start w niedzielę 17.VI. o godz. 10-tej w grupie startowej „Stowarzyszenie CROSS” w ramach Jurajskiego Pucharu Nordic Walking.

 

Kluby z aktywną sekcją NW mają zarezerwowane 5 miejsc (zawodnicy + asystenci) z odpłatnością 40 zł/os niezależnie od czasu pobytu. Zawodnicy klasyfikowani ponoszą dodatkowo opłatą startową 15 zł (za numer).
W ramach promocji nordic walking oraz wolnych miejsc będzie możliwy udział uczestników uprawiających NW na poziomie rekreacji ruchowej również z możliwością startu i zdobycia punktów w Pucharze Polski NW.

 

10. Ranking:

Wszyscy zawodnicy po przejściu trasy i osiągnięciu linii mety otrzymują indywidualne punkty do Pucharu Polski NW w swoich kategoriach startowych (niezależnie od ilości startujących) a sześciu najlepszych w każdej kategorii dyplomy pamiątkowe (punktacja Pucharu Polski w załączeniu)

 

11. Zgłoszenia:

do dnia 10 czerwca 2018r bezpośrednio do koordynatora na adres e-mail zadry@o2.pl lub telefonicznie 604-751-326,

W zgłoszeniu proszę o podanie: kategorii startowej, danych asystenta, godziny przyjazdu i wyjazdu.

Koordynator Zdzisław Mądry

 

Punktacja w zawodach NW zaliczanych do Pucharu Polski niewidomych i słabowidzących
w sezonie startowym 2018 r

(punkty są przyznawane na każdych zawodach dla kobiet i mężczyzn odrębnie dla każdej kategorii B-1 i B-2
niezależnie od ilości zawodników startujących w danej kategorii) oraz dla juniorek i juniorów (do 21 lat)

Zajęte miejsce w kategorii Punkty do Pucharu Polski
I 100
II 80
III 60
IV 50
V 45
VI 40
VII 36
VIII 32
IX 29
X 26
XI 24
XII 22
XIII 20
XIV 18
XV 16
XVI 15
XVII 14
XVIII 13
XIX 12
XX 11
XXI 10
XXII 9
XXIII 8
XXIV 7
XXV 6
XXVI 5
XXVII 4
XXVIIII 3
XXIX 2
XXX 1

 

  1. W rocznym  sezonie startowym zawodnik nie może zmieniać kategorii startowej np. MB-1 na MB-2  lub odwrotnie  pod rygorem utraty dotychczas zdobytych punktów,
  2. Zawodnik może startować z różnymi przewodnikami na różnych zawodach,
  3. Przewodnikami mogą być zawodnicy kategorii B-2  startujący z własnymi numerami startowymi, których stan wzroku pozwala na bezpieczne prowadzenie zawodnika B-1 lub B-2.

W sezonie startowym 2018  komisja NW wytypowała następujące zawody do Pucharu Polski NW:

  1. Złoty Potok       15 – 17 maj,
  2. Porażyn             30 sierpień  – 1 wrzesień,
  3. Częstochowa    15 - 17 wrzesień.

Na podstawie ustaleń  komisję NW      opracował  Z. Mądry –przewodniczący komisji