Baner mistroszwa europy w showdown

OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY DLA DOROSŁYCH 50PLUS

Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2018
obozy

Komunikat Ogólnopolskiego Obozu Sportowego dla Dorosłych 50 plus 
11 do 25 sierpnia 2018 w Krynicy-Zdroju.

 

komunikat organizacyjny - pobierz

karta zgłoszeniowa - pobierz

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” organizuje w  dniach 11 do 25 sierpnia 2018 r. Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus  z bazą  w  Krynicy-Zdroju. Obóz jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Koordynatorem Obozu jest Antoni Szczuciński z Bielska-Białej.   

 

W programie Obozu przewidziane są zajęcia sportowe oraz wędrówki szlakami górskimi. 

Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego  udziału w programie. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia  kandydatów. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

Uczestnikami obozu mogą być osoby   z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym które ukończyły 50 lat i  należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”, wraz z niezbędnymi przewodnikami. 

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych  drukach formularza  obozu sportowego ,  wypełnionych, podpisanych i potwierdzonych przez Klub i lekarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca br. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane i  wpisane na listę uczestników obozu  do 11 lipca otrzymają potwierdzenie udziału  wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.   

 

Koszt udziału w obozie wynosi 600 złotych od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto  wskazane przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie. 

 

Zgłoszenie oznacza przysłanie w terminie podbitego przez lekarza i Klub formularza   wyłącznie na adres koordynatora: 43-300 Bielsko-Biała ul. Osadnicza 6/2.

Formularze przesłane faxem i  drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Osoby z dysfunkcją wzroku do zgłoszenia dołączają ksero aktualnego orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.

 

Organizator zapewnia  w czasie trwania obozu:

  • wyżywienie trzy posiłki dziennie
  • zakwaterowanie w pokojach  3 i 4 osobowych  z węzłem sanitarnym
  • transport na terenie Polski  w czasie trwania obozu    Dojazd i powrót z obozu na koszt uczestników.
  • fachową obsługę instruktorską w czasie zajęć sportowych i wędrówek górskich
  • opiekę medyczną – pielęgniarka
  • Obóz zaczyna się w dniu 11 sierpnia kolacją i kończy 25 sierpnia śniadaniem  i prowiantem na drogę.

Celem swobodnego udziału w programie obozu uczestnicy winni posiadać strój sportowy i turystyczny

 

Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem

 Tel.   33-814-52-77, komórka – 605-263-844 lub pisząc na adres email sadko44@wp.pl     

 

Koordynator

Antoni Szczuciński