Baner

VI MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 16-24.10.2021

Ostatnia modyfikacja: 2 września 2021
zawody
KOMUNIKAT
VI MISTRZOSTW POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH
W WARCABACH 100-POLOWYCH
Duszniki - Zdrój 16-24.10.2021
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"
Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735
 
Cel:
Wyłonienie  Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych
Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.
 
Termin i Miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 16 - 24.10.2021 r. w Dusznikach - Zdroju w miejscu zakwaterowania.
Zawodnicy przyjeżdżają 16.10.2021 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.
Wyżywienie od kolacji 16.10.2021 r. do śniadania 24.10.2021 r.
 
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc .
Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta.
Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi) .
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.
 
Wpisowe:
Wpisowe od zawodnika w wysokości 160 zł i  przewodnika 160 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
 
System rozgrywek
Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.
Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz Regulaminem  Stowarzyszenia CROSS
Tempo gry:120 min. na zawodnika
 
Sędziowie:
Sędzia główny: Robert Sobczyk
 
Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: biuro@klubsudety.pl   do 06.10.2021 r.  
 
Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna 16.10.2021 o godz. 20.00.
 
Koordynator
Grażyna Wydrych
Tel. 724 725 735