Baner

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w półmaratonie Bydgoszcz w dn. 17-19 września 2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w półmaratonie
Bydgoszcz w dn. 17-19 września 2021 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: Miech Wiesław, mail: aleksandra1950@wp.pl , tel 502375444
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021” oraz przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
Bydgoszcz w dn. 17-09-2021 przyjazd w dn. 19-09-2021 wyjazd
Miejsce zakwaterowanie zostanie podane w późniejszym terminie
 
Uczestnictwo:
Ogólnopolskie Biegi Uliczne – Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących
 w półmaratonie
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”, bezpośrednio do koordynatora biegu  Miech Wiesław e-mail aleksandra1950@wp.pl, Tel 502 375 444
 
Wpisowe:
Udział własny zawodnika w wysokości 20 zł za osobo/dzień płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
Odprawa techniczna:
W dn. 17-09-2021 roku  po obiadokolacji o godz 19:00
 
Koordynator Miech Wiesław   Tel 502375444