Baner

KROK NAPRZÓD 2021 - szkolenia z zakresu wioślarstwa halowego Ustka, 30.09-14.10.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 17 sierpnia 2021
szkolenia
Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskiego szkolenia
z zakresu wioślarstwa halowego

Ustka, 30.09-14.10.2021 r.  
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.
Koordynator: Ariel Kiresztura, kontakt: e-mail: klub-zryw@wp.pl
Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „KROK NAPRZÓD 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”.
 
Termin i miejsce:
30.09 - 14.10.2021, 76-270 Ustka OW „Dagmor” ul. Storczykowa 6
Pobyt rozpoczyna się w dniu 30.09.2021  r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 14.10.2021 r. + suchy prowiant na drogę powrotną.
 
Cele szkolenia:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników szkolenia sportowego
Popularyzacja wioślarstwa halowego w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.
 
Uczestnictwo:
W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 600 zł. Odpłatność za przewodnika osoby całkowicie niewidomej wynosi 600 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów należy dostarczyć  na rozpoczęciu szkolenia.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia (tylko na załączonych formularzach - do pobrania ze strony „Cross”) potwierdzone przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia  i kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku należy przesłać do dnia 10.09.2021 r. na adres e-mail: klub-zryw@wp.pl 
Uczestnik obozu winien posiadać strój oraz obuwie sportowe.
Ilość miejsc jest  ograniczona, decyduje  kolejność zgłoszeń wyłącznie w wersji elektronicznej.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Ariel Kiresztura Tel. 882 178 953