Baner mistroszwa europy w showdown

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY - LIDZBARK, 20-27.05.2018

Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018
zawody

Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Niewidomych i Słabowidzących.
20-27.05.2018 r. Lidzbark (k. Działdowa).

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

 

2. Cel turnieju:

Podnoszenie poziomu sportowego zawodników.

 

3. Termin i miejsce: 

20-27.05.2018 r. Ośrodek Wypoczynkowy Ambrowil, ul. Leśniczówka 5, 13-230 Lidzbark.

 

4. Uczestnictwo:

Uczestnikami turnieju mogą być inwalidzi wzroku I i II grupy, członkowie Stowarzyszenia „Cross”, posiadający kategorię centralną (minimum III) lub ranking ELO, nie będący członkami Kadry Narodowej w szachach. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu inwalidztwa wzroku.

 

5. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund. Tempo gry – po dwie godziny dla każdego zawodnika na partię.

Ocena wyników – o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość zdobytych punktów, w przypadku równej ilości kolejno: wartościowość średnia, wartościowość szeroka, progres, większa ilość zwycięstw.

 

6. Opłata rankingowa: 

Każdego zawodnika obowiązuje opłata rankingowa w wysokości 20zł.

 

7. Sprzęt

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu szachowego.

 

8. Odprawa techniczna:

Odbędzie się w dniu 20.05.2018 r. o godzinie 20.00.

 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 20.05.2018 r. (godz. 19:00), do śniadania w dniu 27.05.2018r.

 Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 140zł. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

10. Zgłoszenia:

należy przesyłać na adres klubu do dnia 14.05.2018 roku.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika, kategorię szachową, ranking ELO.

Kontakt telefoniczny z Prezesem Piotrem Łożyńskim 

0-89 527-22-11 lub 0 602-734-303, e-mail kontakt@okswim.pl  

Koordynator

Piotr Łożyński