Baner mistroszwa europy w showdown

OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY DLA DOROSŁYCH - MUSZYNA, 29.08-08.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2018
obozy

Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskiego Obozu Sportowego Osób Niewidomych i Słabowidzących Muszyna, 29 sierpnia – 8 września 2018

 

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator: Miech Wiesław: telefon 502 375 444, mail: aleksandra1950@wp.pl

 

2. Cel:

Promowanie aktywności fizycznej wśród osób niewidomych i słabo widzących  jako swoistego leku

na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej

Przygotowanie zawodników do wzięcia udziału w festiwalu biegowym w Krynicy  w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach w dyscyplinach:

Życiowa dziesiatka z Krynicy-Zdroju do Muszyny

Mistrzostwa Góry Parkowej w Nordic Walking

Marsz Nordic Walking „Przegoń Zawał"

MP Niewidomych  i Słabowidzących w Sztafecie  Maratońskiej 

 

3. Termin i Miejsce:

Obóz odbędzie się w dniach od 29-08-2018 od obiadu i zakończy śniadaniem w dniu 08-09-2018.

Udział w festiwalu biegowym  od 08-09-2018  od obiadu do 10-09-2018 do śniadania.

Zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku Nestor PZN Muszyna Lipowa 4, 33-370 Muszyna.

 

4. Uczestnictwo:

W obozie sportowym i zawodach mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku braku zaświadczenia zawodnik podpisuje stosowne  oświadczenie o udziale w obozie i zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

5. Wpisowe:

Opłata za udział w obozie wynosi 450 zł od zawodnika oraz od przewodnika zawodnika niewidomego. Dodatkowa opłata 40 zł od osoby za udział w Festiwalu biegowym w dniach 8-10.09.2018 r.

W zgłoszeniu na obóz prosimy o  zadeklarowanie udziału w festiwalu biegowym (konkurencje można wybrać z punktu 2 niniejszego komunikatu). W razie pytań należy kontaktować się z koordynatorem pod nr 502 375 444 lub pod nr 509 992 386.

Opłaty należy dokonać  przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. do dnia 20-07-2018 roku.

Wpłata decyduje  o kolejności zakwalifikowania się  na obóz.

Przewodnik przysługuje osobom całkowicie niewidomym.

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 20.07.2018 r. na adres e-mail aleksandra1950@wp.pl  lub Tel.509 992 386 , lub 502 375 444

W zgłoszeniu należy podać:

1 Imię i Nazwisko

2. Pesel

3. Klub

4 Deklarację wzięcia udziału w festiwalu biegowym

5. oraz przesłać kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności  z tytułu wzroku  na adres aleksandra1950@wp.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegających lub tych którzy chcą biegać i uprawiać Nordic Walking pod okiem specjalistów w tych dyscyplinach  sportowych .

Kontakt  adres e-mail aleksandra1950@wp.pl  lub Tel.509 992 386

lub do koordynatora Wiesław Miech Tel. 502 375 444.

 

Koordynator

Miech Wiesław