Baner mistroszwa europy w showdown

MISTRZOSTWA ŚWIATA W NORDIC WALKING - MOSINA, 29.06-02.07.2018

Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW ŚWIATA
W NORDIC WALKING KATEGORIA NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH
Mosina / koło Poznania, 29.06 - 02.07.2018 r

 

 

I. Organizator:

  • Stowarzyszenie „Cross”
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
  • Nordic Walking Poland (NWPL)
  • Idmar Group
  • Stowarzyszenie "Mosiński Sport"

 

Koordynatorem zawodów jest Józef Plichta

telefon: 721-019-087, e-mail: biuro@klubsudety.pl

 

II. Cel zawodów:

Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Świata w kategorii niewidomych i słabowidzących wśród kobiet i mężczyzn

Podnoszenie poziomu sportowego i popularyzacja nordic walking.

 

III. Termin i miejsce:

29.06 - 02.07.2018 r., Mosina koło Poznania.

Zawodnicy przyjeżdżają 29.06.2018 r .

Zakwaterowanie w godzinach popołudniowych w Internacie przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina woj. wielkopolskie.

Eliminacje odbędą się 30.06.2018, a Finał 01.07.2018 

 

IV. Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym).

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.

Od zawodników wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mistrzostwach na własną odpowiedzialność.

 

V. Wpisowe:

Zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „Cross” płatne po 120 zł od osoby (60 zł wpisowe i 60 zł pakiet startowy), niezbędni przewodnicy płatne po 60 zł od osoby (po uzgodnieniu z koordynatorem, liczba miejsc ograniczona). Młodzież do 21 roku życia 60 zł (pakiet startowy).

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

 

VI. Zawody:

Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 5 km w kategoriach:

B1 (niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach) wśród kobiet i mężczyzn

B2 i B3 łączone w jedną kategorię (niewidomi i słabowidzący bez gogli, z przewodnikiem lub bez) wśród kobiet i mężczyzn.

Eliminacje odbędą się 30.06.2018, a Finał 01.07.2018 

Zapoznanie z trasą planowane jest  29.06.2018 ok godz.16.30.

 

Sędziowanie będzie zgodne z Regulaminem Sędziowania Nordic Walking Poland.

Regulamin ten oraz inne informacje dotyczące mistrzostw są na stronie www.worldnordicwalkingchampionship.com .

 

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać mailem na adres: biuro@klubsudety.pl w terminie do 08.06.2018r. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, numer PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

 

VIII. Pozostałe zagadnienia:

Odprawa techniczna po kolacji o godzinie 20.00 w dniu 29.06.2018 r.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

koordynator

Józef   Plichta