Baner

Zapraszamy do składania ofert na imprezy sportowe organizowane w 2021 roku

Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2021
komunikaty
Szanowni Państwo!
W imieniu Stowarzyszenia „Cross” zapraszam do składania ofert dotyczących organizowania ogólnopolskich imprez sportowych (w tym również imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski) i obozów sportowych w 2021 roku.
Wykaz planowanych na 2021 rok ogólnopolskich imprez sportowych oraz ich charakterystykę zawiera załącznik nr 2.
 
Oferty należy przesyłać do biura stowarzyszenia wyłącznie w wersji elektronicznej na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 (wraz ze szczegółowym programem zadania) na adres: biuro@cross.org.pl w terminie do 31 stycznia 2021 roku.
 
Uwaga! Kosztorysy poszczególnych zadań należy tworzyć w oparciu o rzeczywistą stawkę za osobodzień pobytu w wybranym ośrodku.
 
Pozytywnie ocenione oferty na organizację imprez i obozów będą miały zapewnione finansowanie ze środków Ministerstwa Sportu, PFRON i Stowarzyszenia „Cross” i wejdą w skład tegorocznego kalendarza imprez centralnych.
Przypominam, że do każdej przesłanej oferty należy koniecznie dołączyć szczegółowy program imprezy lub obozu.
 
Zapraszam do składania ofert.
 
Z wyrazami szacunku,
Przemysław Warszewski
Dyrektor biura
Stowarzyszenie „Cross”

 

Do pobrania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - Pobierz