Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu NOWY TERMIN I MIEJSCE 17-20.12.2020 Lublin

Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2020
zawody

 

Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu
NOWY TERMIN I MIEJSCE 17-20.12.2020 Lublin
 
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.
 
Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, lucjan.f@wp.pl , 605-227-216
 
Sędzia główny zawodów: Krzysztof Trójczak
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.
 
Termin i miejsce:
17-20.12.2020 Lublin Kręgielnia Masters CH Tarasy Zamkowe,
aleja Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin
zakwaterowanie 20-338 Lublin Lub Hotel ul. Krańcowa 107A
Dojazd do hotelu z PKP Lublin Główny trolejbus 161 kierunek Felin, wysiąść na przystanku Dulęby
Dojazd na kręgielnie z hotelu autobus 23 kierunek Ikea wysiąść na przystanku Targ pod zamkiem na żądanie lub trolejbus 156 kierunek Choiny wysiąść na przystanku Probostwo.
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Startujący zawodnicy powinni posiadać :strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w opatrunkach medycznych oraz w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby natomiast opatrunki medyczne zabezpiecza Organizator)
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Termin zgłaszania zawodników: do 10.12.2020r. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Wpisowe:
Wynosi 90 zł za pełny pobyt, 30 zł tylko za grę
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.
 
WAŻNE!!!
W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności. Każdy zawodnik uczestniczący
w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: lucjan.f@wp.pl .
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 605-227-216,
609-340-405.
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 17.12.2020 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.
Turniej kończy się śniadaniem w dniu 20.12.2020 r. (niedziela) .
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.
 
UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w ogólnopolskim turnieju dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Odprawa techniczna:
17.12.2020 godz.20 w hotelu
Koordynator Lucjan Fiuta tel. 605-227-216