Baner

Ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych - Grand Prix Gostyń, 3 - 6.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny.
Ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych - Grand Prix
Gostyń, 3 - 6.12.2020 r.
 
 UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowany termin organizacji zawodów może ulec zmianie. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.
 
Organizator:
 
Organizatorem Grand Prix Polski jest Stowarzyszenie „Cross’ oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.   
 
Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.
 
Sędzia główny zawodów:
Marian MENDYKA
 
Cel:
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.
Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix Polski w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.
 
Termin i miejsce:
3 - 6.12.2020 r. Gostyń
Zawody; Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.
Zakwaterowanie i wyżywienie; Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.
 
Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy oraz aktualne badania określające kategorię startową, bez ważnych badań zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix Polski muszą posiadać ważne licencje PZK. Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
 
Zgłoszenia:
Zapisy do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 23.11.2020 r.. na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. W zgłoszeniu proszę o podanie: datę przyjazdu, pesel, oraz stopień niepełnosprawności zawodnika oraz danych asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba zawodników ograniczona możliwe limity dla klubów.
 
Proszę o podanie w zgłoszeniu chętnych zawodników do startu w Grand Prix Polski.
 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł. ( CROSS )
 
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A.
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.
Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
 
Opłata za start w GRAND PRIX Polski – 30 zł, wpłaty na odprawie technicznej.
 
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
System rozgrywek:
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.
Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.
Zasady gry w turnieju Crossowskim 4 x 30 rzutów.
W pierwszej części, w eliminacjach zawodnicy będą wykonywać 120 rzutów (4x30). Po eliminacjach 6 zawodników z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wśród mężczyzn i kobiet zakwalifikuje się do ścisłego finału.
W finale zawodnicy będą wykonywać także 120 rzutów (4x30).
Zdobywca Grand Prix Polski każdej kategorii zostanie wyłoniony na podstawie wyników ścisłego finału (120 rzutów).
 
W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 
Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w turnieju CROSS otrzymają puchary.
Zwycięzcy w Grand Prix  Polski otrzymają puchary + nagrody finansowe dla podium.
 
Odprawa techniczna:
Czwartek 3 grudnia godzina 21.00 stołówka hotel.
W niedzielę w godzinach porannych zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP.
 
Z kręglarskim pozdrowieniem koordynator Joanna Staliś
DOBRY RZUT