Baner

AKTUALIZACJA - Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 10-13.12.2020 Częstochowa

Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu
NOWY TERMIN 10-13.12.2020 Częstochowa
 
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, jolmaz1960@o2.pl, 609 055 131
 
Sędzia główny zawodów: Joanna Staliś
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
10-13.12.2020 Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Wolności 1, zakwaterowanie Hotel HAGA Częstochowa ul. Katedralna 9,
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać:strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w opatrunkach medycznych oraz w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby natomiast opatrunki medyczne zabezpiecza Organizator)
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Termin zgłaszania zawodników: do 05.12.2020r. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 Wpisowe:
Wynosi 90 zł za pełny pobyt, 30 zł tylko za grę
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych. 
 
WAŻNE!!!
W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności    z tytułu narządu wzroku.
Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: jolmaz1960@o2.pl . Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 609 055 131
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.                                    
Turniej kończy się śniadaniem w dniu 13.12.2020 r. (niedziela) .
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.
 
UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie   z aktualnie obowiązującymi zasadami  i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną  w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie  do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań  do udziału w ogólnopolskim turnieju  dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 
Odprawa techniczna:
10.12.2020 godz.20 Kręgielnia SCHOTT
                                                             
Koordynator
Jolanta Maźniak 609 055 131