Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown Kutno, 11-14.10.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown
Kutno, 11-14.10.2020 r.
 

Regulamin DMP - Pobierz

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie dofinansowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.  
 
Koordynator zawodów: Łukasz Skąpski
 
Sędzia główny zawodów: Szymon Borkowski
 
Cel:
 • Wyłonienie drużynowego Mistrza Polski Showdown;
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.
Termin i miejsce:
11-14.10.2020, Hotel "Stacja Kutno", ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.
 
Uczestnictwo:
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy należący do Stowarzyszenia „Cross”, prowadzący aktywną sekcję Showdown;
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.
 
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 7 października 2020 (środa);
 • Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego pod adresem:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRWUMNc0vfZDZ7NSECC5sdmAm_3PnOuM954hi4x1yv6zUB6A/viewform
 • Po zamknięciu naboru, zgłoszenia będą weryfikowane w Klubach;
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopii swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry.
 
Wpisowe:
 • Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
  nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty)
  lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej;
 • Opłata startowa wynosi 30,00 zł dla osób niepełnoletnich oraz 60,00 zł dla pozostałych uczestników
  oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.
 
System rozgrywek:
 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin DMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej poprzedzającej turniej.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się po kolacji w dniu przyjazdu.
 
Koordynator:
Łukasz Skąpski
+48 667 555 572
lskapski@wp.pl