Baner

Puchar Polski Par w Brydżu Sportowym Ustka 15-19.10.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 22 września 2020
zawody
 
Komunikat Organizacyjny
Pucharu Polski Par w Brydżu Sportowym
Ustka 15-19.10.2020 r.
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2020”.
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator – Mirosław Mirynowski, tel. 606 271 016,
email: klub-zryw@wp.pl
Termin i miejsce:
15-19.10.2020 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS
z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia o niepełnosprawności..
Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych par w brydżu sportowym.
Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 80 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej. Opłata za dodatkowego przewodnika wynosi 360 zł.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.
System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 15.10.2020 r.
o godz. 20.
Najlepsze pary otrzymają puchary i medale.
Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl  do dnia 04.10.2020 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.
Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski