Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu długodystansowym - Bydgoszcz

Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2020
zawody
KOMUNIKAT
Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu długodystansowym
Kat.Senior  10 km
Kat. Junior I Młodzik dystans   2 km  
02-05.10.2020 r. BYDGOSZCZ

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie
Współorganizator: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizyczne Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy
Zgłoszenia:
Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 25.09 2020  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039,  
Ilość miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.
Zgłoszenie po 25-09-2019 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.
Wpisowe w wysokości 60,00pln. przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów.
Kategoria Junior i młodziki opiekun grupy  zwolnienio z wpisowego.
Zakwaterowanie :
Hotel Akor Bydgoszcz  ulica Ludwikowo 1
Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
                                                            Regulamin
     Mistrzostw Polski  Niewidomych i Słabowidzących w Biegu  na   10 km
 1. Cel imprezy:
 2. Wyłonienie najlepszego zawodnika w biegu na 10 km w kat. B1 i B2 . oraz kategoria Junior i młodzik open - dystans 2000 m
 3. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
 4. Integracja osób niepełnosprawnych .
 5. Promocja zdrowego stylu życia.
 6. Organizator/ Współorganizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących CROSS w Warszawie 
Współorganizator: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizyczne Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy
 
III. Termin i miejsce:
02-05.10-2020 r., Bydgoszcz
W zawodach mogą wziąć udział:
 
 1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
 2. Kobiety , Mężczyźni, kategoria B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .
Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę
 1. Kobiety , Mężczyźni , kategoria B2 (T12) – startujące samodzielnie.
 Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.
 
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
 
 V. Badania lekarskie:
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
VI. Postanowienia końcowe:
 1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
 
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Koordynator zadania
Krzysztof Badowski