Baner

Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących Puck 01-04.10.2020

Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
Puck 01-04.10.2020

 

UWAGA !!! Warto zaplanować sobie trochę więcej czasu na pobyt w Pucku, ponieważ bezpośrednio po zawodach rozgrywany będzie Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
Puck 01-04.10.2020

Pełen komunikat tutaj --> http://www.cross.org.pl/index.php?opt=pokaznewsa&id=328

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowany termin organizacji zawodów może ulec zmianie. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.
 
 
Organizator:
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
 
Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.
 
Sędzia główny zawodów:
Eugeniusz Bernat
 
Cele:
Wyłonienie zdobywców Pucharu Polski na rok 2020 poszczególnych kategorii sportowych wśród kobiet i mężczyzn.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 
Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w Pucku w dniach: 01-04.10.2020 r
Zawody :Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 C,80-100 Puck Zakwaterowanie i wyżywienie: „Dom Żeglarza”- HOM ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck
 
Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). Zawodnicy zgłoszeni do klasyfikacji drużynowej winni poosiadać licencję PZK.
 
5. Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł/CROSS/
oraz 40 zł /PZK/
Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”-Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenieprzelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Opłaty PZK wpłacane u koordynatora lub na konto PZK po wcześniejszym uzgodnieniu.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy przesyłać do dnia 14.09.2020r. na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl.
Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.
W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.
UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ MOŻLIWE OGRANICZENIE LICZBY MIEJSC, LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.
 
7. Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 28.09.2020r. godz. 20.00 w hotelu .
 
8. Warunki gry:
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów wkręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.
System gry: 4 x 30 rzutów .
W pierwszej części, w eliminacjach pucharowych zawodnicy będą wykonywać 120 rzutów (4x30). Po eliminacjach pucharowych 4 zawodników z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wśród mężczyzn i kobiet zakwalifikuje się do ścisłego finału.
W finale zawodnicy będą wykonywać także 120 rzutów (4x30).
Zdobywca Pucharu Polski każdej kategorii zostanie wyłoniony po zsumowaniu wyników z eliminacji finałowych i ścisłego finału (suma 240 rzutów).
 
 
Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.
Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 20.09.2020r.
Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS oraz PZK.
 
9. Nagrody:
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma puchar, miejsxa 1-3 medale.
 
10. Inne:
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
 
Zapraszam do udziału w zawodach koordynator- Joanna Staliś