Baner

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU -GRAND PRIX 22-25.10.2020 r. OPOLE

Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2020
zawody
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU -GRAND PRIX
22-25.10.2020 r. OPOLE
 
UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowany termin organizacji zawodów może ulec zmianie. Wszystkie informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.
 
Organizator:
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
 
Koordynator:
Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621
 
Sędzia główny zawodów:
Hibner Adrian
 
Termin i miejsce:
Termin : 22-25.10.2020 r., Opole
Miejsce zawodów: Kręgielnia FitLife ul. Oleska 11 -Opole
Zakwaterowanie: Szara Villa, ul. Oleska 11, 45-054 Opole.
Wyżywienie: Studencki Bufet-Stołówka Refleks (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole, Katowicka
 
Cele:
Wyłonienie zwycięzców w Ogólnopolskich zawodach w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn
Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn na rok 2020
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa
Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 
Warunki uczestnictwa:
W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”
posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku.
Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Pucharze Polski, muszą posiadać ważną licencję PZK.
/zgłoszenia przez Kluby/.
 
W zawodach mogą startować zawodnicy:
• posiadający ważne licencje PZK na sezon 2020 typu B- dotyczy Grand Prix
• aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
• aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące
ważności w trakcie zawodów),
• wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia (wzór w załączniku).
Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, długie spodnie materiałowe).
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
Zawodnicy kategorii B1 startują w swoich goglach, opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator) oraz przy barierkach.
Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS oraz rankingu SN PZK.
Zawodnikom startującym w Grand Prix, będą liczyć się jedynie gry kwalifikacyjne do rankingu SN PZK.
 
 
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.
 
 
W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 
System rozgrywek:
Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu sportowym zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz Regulaminem SN NiS PZK.
System gry – eliminacje ( 6 gier), a potem czwórka najlepsza w kategorii B1, B2, B3 grane będą pojedynki w systemie pucharowym. W pojedynku dwie gry grają:
1 runda półfinał 1 z 4 i 2 z 3
2 runda finały - zwycięzcy półfinałów o miejsca 1,2 oraz przegrani półfinałów o miejsca 3,4.
Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 11-12 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 1-10 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami).
Planowany jest jeden blok startowy w czwartek po południu.
Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego(losowanie torów).
 
Odpłatność:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł (CROSS) oraz 30 zł (PZK).
Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”-Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Opłaty PZK wpłacane u koordynatora lub na konto PZK po wcześniejszym uzgodnieniu.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
Nagrody:
Zwycięzcy Grand Prix Polski otrzymają puchar, natomiast miejsca 1-3 medale.
Zwycięzcy Cross otrzymają puchary
 
Termin zgłaszania zawodników:
Termin zgłoszeń ostatecznie do 11.10.2020 r.
W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel, dzień, godzina przyjazdu, wyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. Proszę o podanie którzy zawodnicy będą startować w Grand Prix.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 22.10.2020 r. o godz.20.00 (sala konferencyjna przy recepcji, jeden przedstawiciel klubu).
Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 15.10.2020 r.
 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
 
Zapraszam do udziału w zawodach koordynator- Joanna Staliś