Baner

Drużynowe Mistrzostw Polski Kobiet w Warcabach Stupolowych Giżycko 09-16.10.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w Warcabach Stupolowych
Giżycko 09-16.10.2020 r.
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020”.
Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul, mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692421598
Sędzia główny zawodów: Mirosław Grabski
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Termin i miejsce:
09-16.10.2020 r. Hotel Europa, Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach mogą brać udział następujące Drużyny:
„Podkarpacie” Przemyśl, „Atut” Nysa, „Jantar” Gdańsk, „Sudety” Kłodzko, „Syrenka” Warszawa, „Tęcza” Poznań, „Jaćwing” Suwałki, „Zryw” Słupsk.
Pierwszym rezerwowym klubem: „Omega” Łódź, drugim rezerwowym Klubem „Jutrzenka” Częstochowa.
Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału w D M P zgłaszają kluby do dnia  15.09.2020 r.  na adres
e-mail : gksn.kormoran@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , nr Pesel, stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 140 zł. od osoby.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej.
System rozgrywek:
Kołowy 7 rund, czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta na zawodnika.
Drużyny trzy osobowe.
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
W uzasadnionych przypadkach drużyna posiadająca osoby całkowicie niewidome może otrzymać dodatkowego przewodnika.
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna Kapitanów drużyn 09.10.2020 r. o godz. 20:00
                                                                 
Koordynator
Andrzej Gasiul