Baner

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Showdown – Polska Południowa Świdnik, 16-20.09.2020

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2020
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Showdown – Polska Południowa
Świdnik, 16-20.09.2020
Regulamin - pobierz
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie dofinansowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
Koordynator zawodów: Sebastian Michailidis
Sędzia główny zawodów: Sebastian Michailidis
Cel:
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
Popieranie sportowego współzawodnictwa;
Wyłonienie zawodników mających prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Showdown 2020.
Termin i miejsce:
16-20.09.2020, Świdnik k/Lublina, Hotel Kaprys, ul. E. Orzeszkowej 1 (dojazd pociągiem do stacji Świdnik Miasto, skąd Organizator zapewni pomoc w dotarciu do Hotelu).
Uczestnictwo:
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;
Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy należący do Stowarzyszenia „Cross”, prowadzący aktywną sekcję Showdown;
W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy wysłać do dnia 19 sierpnia 2020 (środa);
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZdbZ6PlwbK7j8aJo4ZbA1HNivhgPbA4jkPecjAc_ziFXiA/closedform
Po zamknięciu naboru, zgłoszenia będą weryfikowane w Klubach;
Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry.
Wpisowe:
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej;
Opłata startowa wynosi 30,00 zł dla osób niepełnoletnich oraz 60,00 zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.
System rozgrywek:
W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;
W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej poprzedzającej turniej.
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się po kolacji w dniu przyjazdu.
Koordynator:
Sebastian Michailidis
+48 665 196 985
michailidis1988@gmail.com