Baner

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym Duszniki-Zdrój 02-06.09.2020

Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Indywidualnych Mistrzostw Polski w Brydżu sportowym
Duszniki-Zdrój 02-06.09.2020
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: Józef Plichta, mail: jozefplichta1958@gmail.com
telefon: 721 019 087
Cel:
Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski w brydżu.
Popularyzacja brydża.
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.
Termin i miejsce:
Zakwaterowanie i wyżywienie w Willi Scandia ul. Chopina 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Wyżywienie od kolacji 02.09.2020 do śniadania 06.09.2020.
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Przewodnicy tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” na adres jozefplichta1958@gmail.com do dnia 21.08.2020. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko datę urodzenia i stopień niepełnosprawności.
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 80 zł od każdego uczestnika płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
System rozgrywek:
Zapis maksymalny.
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 02.09.2020 o godz. 20.00.
                                                              
Koordynator
Józef Plichta