Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych Giżycko, 20.09 - 01.10.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych
Giżycko, 20.09 - 01.10.2020 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator mistrzostw:   Wacław Morgiewicz  tel. 603 198 909
Sędzia główny zawodów:  Arkadiusz Biadasiewicz
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce: 
20.09. - 01.10.2020  r., 11-500  Hotel "Europa" ul. Wojska Polskiego 37
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział następujące drużyny : "Victoria" Białystok, "Hetman" Lublin, "Podkarpacie" Przemyśl, "Łuczniczka" Bydgoszcz, "Sudety" Kłodzko, "Jantar" Gdańsk, "Warmia i Mazury" Olsztyn,  "Atut" Nysa, "Jutrzenka" Częstochowa, "Kormoran" Giżycko, "CROSS" Opole, "Syrenka" Warszawa
Pierwszym rezerwowym klubem :  ŚKS "Kielce"
 
Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału w D M P zgłaszają kluby do dnia  30.08.2020 r.  na adres
e-mail : ksbialystok@piasta.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , nr Pesel, stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 220 zł. od osoby.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej
 
System rozgrywek:
Kołowy 11 rund, czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta na zawodnika.
Drużyny czteroosobowe w tym na czwartej desce kobieta.
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
W uzasadnionych przypadkach drużyna posiadająca osoby całkowicie niewidome może otrzymać dodatkowego przewodnika.
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Odprawa techniczna Kapitanów drużyn 20.09.2020 r. o godz. 20:00
                                                  
Koordynator:
Wacław Morgiewicz