Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Kręglach Klasycznych 03 – 06.09.2020 r. Brzesko

Ostatnia modyfikacja: 24 lipca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących
w Kręglach Klasycznych
03 – 06.09.2020 r. Brzesko
 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora „Ogólnopolski turniej w kręglach – Brzesko, 3-6.09.2020 r.” został odwołany.

Zapraszamy do udziału w pozostałych imprezach Stowarzyszenia „Cross”.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: Kazimierz Curyło tel. 608 205 033, tarnowpogorze1@wp.pl
 
Sędzia główny zawodów: Bogusław Kulka
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 
Termin i miejsce: 03 – 06.09.2020 r. Brzesko
 
Miejsce zawodów: KRĘGIELNIA BOSIR
Ul. Browarna 13a
32-800 Brzesko
http://www.sportbrzeski.pl/
 
Miejsce zakwaterowania: SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
 ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
http://schronisko-brzesko.e-meteor.pl/ 
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu CROSS, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku,
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2020 r.
na adres tarnowpogorze1@wp.pl w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  
 
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł
 
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej przeprowadzony będzie zgodnie Regulaminem IMP w Kręglach Klasycznych zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS (4 x 30 rzutów).
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.
Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.
 
Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 26.08.2020 r.
Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.
 
Zawodnicy winni posiadać:
Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem,
Aktualne badania lekarskie,
Gogle,
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 03.09.2020 r.  godz. 20.00
 
Koordynator
Kazimierz Curyło