Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy Dźwirzyno, 07-21.09.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2020
obozy

Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Obóz Sportowy
Dźwirzyno, 07-21.09.2020 r.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.
Koordynator zawodów: Józefa Juźko, kontakt: e-mail: zb.juzko@wp.pl tel. 668 181 922
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Popularyzacja gry w warcaby i nordic walking.
Termin i miejsce:
07.09 - 21.09.2020, Dźwirzyno
Ośrodek GEO-SEA – CENTRUM SPORTU I REKREACJI,
adres: 78-131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 6a
Obóz rozpoczyna się w dniu 07.09.2020 r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 21.09.2020 r.
Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” potwierdzonych przez klub, wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia „obóz 2020” należy przesłać do dnia 17.08.2020 r. na adres e-mail: zb.juzko@wp.pl
Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać warcaby, oraz kije do nordic walking.
Ilość miejsc na obozie sportowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 600 zł. Odpłatność za przewodnika wynosi 600 zł. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności trzeba będzie dostarczyć na rozpoczęciu obozu.
Odprawa techniczna:
07.09.2020 r. godz. 20: 00 w hali sportowej ośrodka GEO-SEA w Dźwirzynie.

Koordynator
Józefa Juźko, tel. 668 181 922