Baner

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKIICH 24-27.08.2020 Szklarska Poręba

Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2020
zawody
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKIICH
24-27.08.2020 Szklarska Poręba

 

I. Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych .
  3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" 
 
III.  Termin i miejsce
24 – 27 sierpień 2020; Ośrodek wypoczynkowy „Milutka”, ul. Odrodzenia 35,  Szklarska Poręba
 
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia  do dnia  01.08.2020  kbadowski@vp.pl
Proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień niepełnosprawność i przywieźć ze sobą ksero orzeczenia.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
1 Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.
2. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy pełnoletni , zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
3.  W zawodach mogą wziąć udział:
  1. Kat. B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .
  2. Kat. B2 (T12) – startujące samodzielnie.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
 
V. Badania lekarskie:
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem  oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 
VI. Zawody
Bieg górski :
dystans ok 10 km
 
Nagrody ( puchary )
kategoria  B1 (T11) miejsca I – III
kategoria  B2 (T12) miejsca I – III
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 zawody będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).lub mogą zostać odwołane od sytuacji niezależnej od organizatora.
Koordynator : Krzysztof Badowski 694437113