Baner

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera Krynica Morska, 17 – 23.09.2020

Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2020
zawody

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera

Krynica Morska, 17 – 23.09.2020

 

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
 
Koordynator zawodów:
Maksymowicz Janina, telefon: 667 507 800; mail: elcross.elblag@wp.pl
Sędzia główny zawodów: LEON MIKLOSIK
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
17-23.09.2020, Ośrodek Wypoczynkowy "LUXUS", 82-120 Krynica Morska, ul. Żołnierska 8
Przyjazd uczestników na kolację 17.09.2020 r.
Ostatnim posiłkiem będzie obiad w dniu 23.09.2020 r.
Dojazd do Krynicy Morskiej PKS-em z Gdańska lub Elbląga.
Transport z Dworca PKS Krynica Morska do Ośrodka Wypoczynkowego „Luxus” zapewnia Ośrodek
Kontakt telefoniczny do Ośrodka : 603 780 097.
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności koordynatorowi na odprawie technicznej.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
należy przesłać do dnia 15.08.2020 r.:
Na adres: e-mail: elcross.elblag@wp.pl
lub listownie na adres: Elbląski Klub Sportowy „Elcross”, 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 38
Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy
W zgłoszeniu prosimy podać: imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu,
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
 
Wpisowe:
Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 180 zł.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany Systemem Szwajcarskim na dystansie 7 rund
po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.
Osoby biorące udział w turnieju zobowiązane są posiadać własną warcabnicę.
Zawodnicy grający białymi zapewniają zegar.
Tylko osoby zdrowe, bez oznak infekcji mogą brać udział w turnieju.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 17.09.2020 ., o godz. 19:30
Proszę o przyjazd zawodników 17.09.2020 r. w godzinach popołudniowych.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie techniczne Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.
                                                               
Koordynator
Janina Maksymowicz