Baner

Ogólnopolski Turniej w szachach - Puchar Stowarzyszenia "Cross" w szachach - Krynica Zdrój, 28.08-06.09.2020

Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju w szachach - Puchar Stowarzyszenia "Cross" w szachach -
Krynica Zdrój, 28.08-06.09.2020
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS  w Warszawie informuje, iż w dniach 28.08 - 06-09.2020 odbędzie się Ogólnopolski Turniej Stowarzyszenia CROSS   w szachach dla wszystkich  kategorii szachowych dla osób niewidomych i słabowidzących .
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
Miejscem imprezy będzie Ośrodek GABOREK w Krynicy Zdrój ul. Szkolna 7.
 
Koordynatorem turnieju będzie Jerzy Hanus.
Przyjazd uczestników turnieju w dniu 28.08.2020 w godzinach popołudniowych/ pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.00/
 
Odprawa techniczna odbędzie się 28.08.2020 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.
 
Uprawnieni do gry w turnieju są:
- zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku, zrzeszony w klubie Stowarzyszenia CROSS.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju zobowiązani są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego orzeczenia o posiadaniu  stopnia niepełnosprawności.
Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy zawodnicy zobowiązani są  do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej  w  wysokości 20 zł.
Ponadto  każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 180 zł od osoby /również opiekunowie/. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik będzie nie dopuszczony do gry.
Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet szachów i zegar szachowy w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny na zawodnika..
Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 30.07.2020 na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Jerzy Hanus 504 069-251. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Koordynator
Jerzy Hanus