Baner

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Ignatki k/Białegostoku, 16-27.08.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2020
zawody
Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Niewidomych i Słabowidzących
Ignatki k/Białegostoku, 16-27.08.2020 r.

 

WYNIKI TURNIEJU NA ŻYWO

 
I. Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Koordynator – Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909, email: ksbialystok@piasta.pl .
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
II. Sędzia główny
Mirosław Grabski
 
III. Termin i miejsce
16  -  27.08.2020 r. Ignatki  k/Białegostoku ul. Leśna 20
 
Iv. Cele turnieju
Wyłonienie najlepszych zawodników ,krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, popieranie sportowego współzawodnictwa, podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników, propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 
V. Uczestnictwo
Ze względu na specyfikę tego roku związaną z koronawirusem w finale prawo udziału mają :
Zawodnicy posiadający minimum II kategorię warcabową oraz trzy najlepsze kobiety (medalistki M P   z roku 2019)
Przewidywany jest udział 42 zawodników.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób zakwalifikowani zostaną zawodnicy z największym rankingiem.
Koszt udziału 220 zł. od zawodnika. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Przewodnicy dla osób całkowicie niewidomych.
 
VI. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim  na dystansie 11 rund, tempo gry 80 minut +1 minuta dla zawodnika. Obowiązują zegary elektroniczne.
Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.
 
VII. Nagrody
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają; puchary i medale.
 
VIII. Zgłoszenia
Potwierdzenie udziału do dnia 24.07.2020 r.  zgłaszają Zarządy klubów  na adres koordynatora email ksbialystok@piasta.pl
Każdy zawodnik zobowiązany jest o przedstawienie  aktualnego orzeczenia potwierdzającego dysfunkcje wzroku.
 
IX Pozostałe zagadnienia
Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 16.08.2020 r.
Dojazd do miejsca zakwaterowania z dworca PKP Białystok autobusem miejskim  nr. 10
Wyżywienie od kolacji w dniu 16.08.2020 r. do śniadania 27.08.2020  r. + prowiant
Zawodnicy powinni posiadać warcaby i zegar.
Odprawa techniczna 16.08.2020. o godzinie 20.00.
Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909
Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz