Baner

Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych Gostyń, 16 – 19.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny.
Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych
Gostyń, 16 – 19.07.2020 r.
 
Do pobrania:
Oświadczenie o stanie zdrowia
Lista finalistów MP 2020

 

Organizator:
Organizatorem Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621
 
Sędzia główny zawodów:
Marian Mendyka
 
Cel:
Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn za rok 2020.
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B-1, B-2, B-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.
 
Termin i miejsce:
16 – 19 lipiec 2020 r., Gostyń
Zawody: Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.
Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.
 
Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować zawodnicy:
  • posiadający ważne licencje PZK na sezon 2020 typu B,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
  • aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów),
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia (wzór w załączniku).
Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, krótkie spodenki, obuwie sportowe).
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
Zawodnik występuje w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
Zawodnicy kategorii  B1 startują w swoich goglach oraz opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator).
 
Zgłoszenia:
Termin potwierdzenia udziału dla zakwalifikowanych zawodników: ostatecznie  do 1 lipca 2020 r.
Zawodnicy startujący w MP powinni być zgłaszani przez macierzyste kluby na adres mailowy koordynatora.
W zgłoszeniu proszę o podanie: daty przyjazdu i wyjazdu, pesel, oraz stopień niepełnosprawności zawodnika oraz danych asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.
W przypadku niepotwierdzenia w terminie uczestnictwa zakwalifikowanego zawodnika, do startu zostanie zatwierdzony kolejny zawodnik z miejsca w półfinałach.
 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł (CROSS) oraz 40 zł (PZK).
 
Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.
Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Opłaty PZK dokonać należy u koordynatora.
 
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
System rozgrywek:
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2014-2017 i Ogólnym Regulaminem Zawodów.
Każdy z zawodników oddaje 120 rzutów. Do ścisłego finału kwalifikuje się po 4 zawodników z kategorii B1 i B2 oraz 6 zawodników z kategorii B3 wśród kobiet i mężczyzn. W finale zawodnicy oddają 120 rzutów.
Wynik końcowy stanowi suma  240 rzutów.
 
Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wśród kobiet i mężczyzn otrzymają medale.
 
Odprawa techniczna:
Czwartek 16 lipca godzina 19:00 stołówka hotel.
W niedzielę w godzinach porannych zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP.
 
Ostateczny plan startów zostanie opublikowany do dnia 3 lipca 2020 r. na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl
 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu .
 
Ze sportowym pozdrowieniem koordynator Joanna Staliś