Baner

Deblowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown 13 - 16 sierpnia 2020r.

Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Deblowych Mistrzostw Polski
Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown
13 - 16 sierpnia 2020r.
 
Do porbrania:

Regulamin deblowych Mistrzostw Polski Showdown 2020

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: adres e-mail: dosan.walbrzych@gmail.com tel: 608 – 101 – 752
Sędzia główny zawodów:
Szymon Borkowski.
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
13 – 16. 08. 2020r. Hotel Piotr, ul. T. Kościuszki 4, Boguszów - Gorce
 
Uczestnictwo:
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i  legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym
lub znacznym;
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
Każdy ze startujących zobowiązany jest przywieźć na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
Zgłoszenie powinno zawierać:
Nazwisko i Imię,
Pesel,
Datę urodzenia,
Stopień niepełnosprawności,
Tel. kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: dosan.walbrzych@gmail.com
do dnia 24 lipca 2020r. (piątek);
 
Wpisowe:
Opłata startowa wynosi 60 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
Zawodnicy w wieku do 18 roku życia i opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty;
 
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry w showdown opracowane przez IBSA oraz Regulamin Deblowych Mistrzostw Polski w showdown.
 
Odprawa techniczna:
W dniu 13.08.2020r. (po kolacji)
 
Koordynator
Michał Madaliński
adres e-mail: dosan.walbrzych@gmail.com
tel: 608 – 101 – 752
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Michał Madaliński