Baner

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM Iława, 7-10.08.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2020
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM
Iława, 7-10.08.2020 r.
 

Do pobrania:

Harmonogram MP w kajakarstwie 2020

Regulamin MP w kajakarstwie 2020

 

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator Zawodów - Stanisław Piasek, telefon: 609 539 670, mail: s.piasek@wp.pl
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
CEL:
Wyłonienie najlepszych zawodników niewidomych i słabowidzących na dystansach 500 m kobiet i mężczyzn oraz mixt, 1000m kobiet i mężczyzn w osadach dwuosobowych jak również najlepszej drużyny.
Podnoszenie poziomu sportowego i popularyzacja kajakarstwa płaskodennego
 
TERMIN I MIEJSCE:
Zawody rozegrane zostaną w dniach 7-10.08.2020 r. w Iławie na torze wioślarskim na Jeziorze Jeziorak. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Wypoczynkowym TVP w Sarnówku , Sarnówek, 27-400 Ząbrowo.
 
UCZESTNICTWO:
Uczestnikami mogą być zawodnicy tego samego klubu, zrzeszeni w Stowarzyszeniu CROSS, posiadający stopień znaczny lub umiarkowany ze względu na wzrok.
Osadę stanowią zawodnicy tego samego klubu. Dopuszcza się możliwość wystartowania osad z różnych klubów na zasadzie poza konkursowym.
Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach bądź podpisanie oświadczenia o udziale w nich na własną odpowiedzialność.
 
WPISOWE:
Każdy zawodnik wpłaca wpisowe u koordynatora zawodów na odprawie technicznej lub na konto Stowarzyszenia „Cross” Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w wysokości 60 zł. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników należy przesyłać na adres s.piasek@wp.pl oraz morenailawa@wp.pl
w terminie do 15.07.2020 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, stopień niepełnosprawności oraz godzinę przyjazdu i wyjazdu.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz punktów regulaminu po odprawie technicznej dnia 7.08.2020 r. o godz. 19:00
 
W załączeniu: Harmonogram i Regulamin Mistrzostw.
 
Koordynator zawodów
Stanisław Piasek