Baner

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 15 km Kodeń, 31.07-02.08.2020

Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2020
zawody
Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 15 km
Kodeń, 31.07-02.08.2020
 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
Koordynator zawodów: Miech Wiesław, tel. 502375444, mail: aleksandra1950@wp.pl .
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
CEL:
Wzrost aktywności społecznej i życiowej beneficjentów projektu oraz poprawa ogólnej kondycji oraz formy sportowej osób z dysfunkcją wzroku. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach kobiet i mężczyzn.
 
UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział osoby legitymujące się znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku z całego kraju.
 
TERMIN I MIEJSCE:
Kodeń 31.07-02.08.2020, przyjazd w dn. 31-07-2020 roku.
Odprawa techniczna w dniu 31-07-2020 roku, po obiadokolacji o godz. 19:00 .
 
ZGŁOSZENIA:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15-07-2020. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: aleksandra1950@wp.pl z podaniem:
imię oraz nazwisko,
datę urodzenia,
numer PESEL,
stopień niepełnosprawności,
województwo,
numer telefonu oraz/lub  adres e-mail,
skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
* W przypadku braku możliwości przesłania orzeczenia drogą elektroniczną prosimy o dostarczenie ksera tego dokumentu  na adres  Aleksandra Karaś 
ul. Zamenhofa 6/7, 58-500 Jelenia Góra  lub poinformować o dostarczeniu na  zawody.
* Liczba miejsc ograniczona.
 
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości w wysokości 60 zł płatne przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
NAGRODY:
Dla 3 pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach (kobiety i mężczyźni , B1-B2) przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
KONTAKT
Koordynator zawodów: Miech Wiesław, mail: aleksandra1950@wp.pl, tel 502375444
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Wiesław Miech