Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach stupolowych Giżycko 05-12.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach stupolowych
Giżycko 05-12.07.2020 r.
 

WYNIKI TURNIEJU NA ŻYWO

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul, E-mail: gksn.kormoran@gmail.com,
telefon: 692421598
Sędzia główny zawodów: Leon Miklosik
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce:
05-12.07.2020 r. Hotel Europa, Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko,

 

Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome
i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 25.06.2020 r.:
Na adres: E-mail: gksn.kormoran@gmail.com
W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników
i przewodników oraz godziny przyjazdu,
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 210 zł.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund
po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.
Osoby biorące udział w turnieju zobowiązane są posiadać własną warcabnice,
Zawodnicy grający białymi zapewniają zegar.
Tylko osoby zdrowe, bez oznak infekcji mogą brać udział w turnieju.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się W dniu 05.07.2020r., o godz. 19:30                                           
Proszę o przyjazd zawodników 05.07.2020 r. w godzinach popołudniowych.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.
 
Koordynator
Andrzej Gasiul