Baner

PUCHAR POLSKI W NORDIC WALKING PIEKARY ŚLĄSKIE, 31.07 – 02.08.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
PUCHAR POLSKI W NORDIC WALKING
Osób niewidomych i słabowidzących
PIEKARY ŚLĄSKIE, 31.07 – 02.08.2020 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
Koordynator: Elżbieta Koryciorz – tel. 697991055, 790686195, e-mail: marek.piekary@poczta.fm
Sędzia główny: Katarzyna Malinowska
 
Termin i miejsce:
31.07 – 02.08.2020r. Piekary Śląskie     
 
Miejsce zawodów: Park Świerklaniec
 
Miejsce zakwaterowania:
Hotel STARA KAMIENICA – ul. Bytomska 61 Piekary Śl. – dojazd z Katowic (PL. Wolności- linie – 860, 168 – kierunek Osiedle Wieczorka Dworzec, linia nr 5 – kierunek Tarnowskie Gry, wysiąść na przystanku Szarlej Wyszyńskiego)
Hotel IMPERIUM – ul. M.C. Skłodowskiej 65a Piekary Śl. – dojazd z Katowic ( Pl. Wolności – linia nr 168 – kierunek Osiedle Wieczorka Dworzec, linia nr 5 kierunek Tarnowskie Góry, wysiąść na przystanku Osiedle Powstańców).
Przed przyjazdem skontaktować się w którym hotelu dane osoby są zakwaterowane.
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników, popieranie sportowego współzawodnictwa, propagowanie nordic walking jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 
Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia CROSS- osoby niewidome i słabowidzące ze znacznym lub umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). Każdy z uczestników powinien posiadać strój sportowy oraz kijki do nordic walking.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020r na adres e-mail: marek.piekary@poczta.fm
W zgłoszeniu proszę podać: PESEL, stopień niepełnosprawności, kategorię startową, dzień i godzinę przyjazdu.
 
Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości – 40 zł.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem zawodów: na konto Stowarzyszenia CROSS nr: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w Banku Santander Bank Polska S.A., lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
Zawody przeprowadzone zostaną na dwóch dystansach:
- dystans - 5 km - kat; B1 , B2 oraz seniorzy  65+
- dystans – 2,5    km – grupa rekreacyjna         
 
Przewidywany harmonogram zawodów:
31.07 piątek:
Godz. 14.00 – przyjazd uczestników
Godz. 17.00 – zapoznanie się z trasą zawodów
Godz. 19.00 – obiadokolacja w Hotelu STARA KAMIENICA
Godz. 19.30 – odprawa techniczna
01.08 sobota:
Godz. 7.00-8.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania
Godz. 8.45 – wyjazd na miejsce zawodów
Godz. 10.00 – rozpoczęcie zawodów
Godz. 12.00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów
Godz. 14.00 – obiad
Godz. 19.00 – kolacja
02.08 niedziela:
Godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie
Godz. 10.00 – wyjazd uczestników         
 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji  niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
 
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Liczba wszystkich uczestników jest ograniczona do maksymalnie 150 osób.
 
Koordynator:
Elżbieta Koryciorz