Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących TARNÓW 02-05.07.2020r.

Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2020
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym

dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

TARNÓW

02-05.07.2020r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

 

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:

 02-05.07.2020 r. Tarnów

 

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce termin organizacji turnieju może ulec zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl  .

 

Miejsce zawodów:

                                  KWAZAR BOWLING CLUB

                                   Al. Tarnowskich 69

                                   33-100 Tarnów

                                   http://www.kwazarbowling.pl/

Miejsce zakwaterowania:

                                   HOTEL TARNOVIA                                                

                                  ul. Kościuszki 10                                                        

                                  33-100 Tarnów 

                                    http://www.hotel.tarnovia.pl

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2020 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach przy barierkach – plastrony i barierki zapewnia organizator.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 26.06.2020 r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 02.07.2020 r godz. 21:00 w hotelu TARNOVIA

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

Koordynator

Kazimierz Curyło