Baner

KOREKTA KOMUNIKATU - OBÓZ SPORTOWY W ZAKRESU KAJAKARSTWA NA JEZIORZE „JEZIORAK”

Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2020
obozy
KOREKTA
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO
OBOZU SPORTOWEGO W ZAKRESIE KAJAKARSTWA
NA JEZIORZE „JEZIORAK”
SIEMIANY: 24.07-04.08.2020r. i Iława: 4-7.08.2020 r.

SIEMIANY : od 24.07- do 05.08.2020r.
i  od 05.08.do 07.08.2020 r. w Sarnówku

UWAGA!! Dotyczy obozu z zakresu kajakarstwa. Z przyczyn niezależnych od koordynatora ulega zmianie miejsce i termin pobytu odbywania się części obozu. Obóz kajakowy odbędzie się w dniach od 24.07. do 04.08.2020r. z bazą żywieniowo-noclegową w Siemianach nr 61 w pensjonacie „U Dzidka” oraz w dniach od 05.08.do 07.08.2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym TVP w Sarnówku , Sarnówek, 27-400 Ząbrowo. Wcześniej planowana część obozu miała odbyć się w dniach od 04.08.do 07.08.2020r. w Iławie w Ośrodku „Leśna Przystań” ul. Sienkiewicza 9.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia

Szczegółowy program obozu

 
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” Warszawa ul. Konwiktorska 9
Koordynator  obozu : Stanisław Piasek , mail; s.piasek@wp.pl, telefon 609 539 670
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
CEL OBOZU:
-Wyszkolenie osad kajakowych do uprawiania kajakarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabo widzących
-przygotowanie zawodników do udziału w regatach o Mistrzostwo Polski w kajakarstwie osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym,
-zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.
 
MIEJSCE i TERMIN
Obóz kajakowy odbędzie się w dniach od 24.07. do 04.08.2020r. z bazą żywieniowo-noclegową w Siemianach nr 61 w  pensjonacie „U Dzidka” oraz w dniach od 04.08.do 07.08.2020r. w Iławie w Ośrodku „Leśna Przystań” ul. Sienkiewicza 9

i od 05.08.do 07.08.2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym TVP w Sarnówku , Sarnówek, 27-400 Ząbrowo.

Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Teren działania obejmuje cały akwen „Jezioraka” najdłuższego jeziora w Polsce.
 
UCZESTNICTWO
W obozie kajakowym mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  lub umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku oraz będące członkami Klubów Stowarzyszenia „CROSS” wraz z  przysługującymi im ewentualnie  przewodnikami.
 
ODPŁATNOŚĆ
Każdy zakwalifikowany uczestnik obozu (dotyczy również przewodników) winien wpłacić  kwotę 600,00 zł./ sześćset zł./ na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035
Obóz  ma charakter sportowy w związku z tym należy zabrać ze sobą obowiązkowo obuwie i strój sportowy, kostium kąpielowy oraz nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.
 
SPRZĘT
Organizator zapewnia nowoczesne lekkie kajaki płaskodenne z wewnętrznym kilem, ergonomiczne wiosła oraz sprzęt ratunkowy oraz fachową kadrę instruktorską. Osoby  nie umiejące pływać zobowiązane będą do pływania z założonym na sobie sprzętem ratunkowym.
 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na formularzu potwierdzonym przez klub należy przesłać do dnia 05.07.2020 r. na adres: Stanisław Piasek  ul. Królowej Jadwigi 16 a/4, 14-200 Iława.
Do karty zgłoszeniowej na obóz należy dołączyć:
-ksero orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku;
-oświadczenie o stanie zdrowia
-ksero wpłaty  dokonanej na konto „CROSS” Warszawa.
Prosimy o podanie  w zgłoszeniu na obóz numeru kontaktowego.
Zgłoszenia na obóz  drogą telefoniczną nie będą honorowane.
 
UWAGI KOŃCOWE
Bezpośrednio po obozie zostaną rozegrane Regaty  o Mistrzostwo Polski w kajakarstwie
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione na stronie  Stowarzyszenia „CROSS”.
 
Koordynator Stanisław Piasek