Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących WŁOCŁAWEK 09-12.07.2020r.

Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym
dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
WŁOCŁAWEK 09-12.07.2020r.
 
 1. Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: Grażyna Woźniak, e-mail: wkspionek@o2.pl, telefon: 504 809 511 .
 
 1. Cel:
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Propagowanie bowlingu jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 
 1. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się we Włocławku w dniach: 09-12.07.2020r.
Miejsce zawodów: Kręgielnia PIWNICA; 87-800 Włocławek, ul. Wysoka 12
Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Aleksander 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23.
UWAGA!
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce termin organizacji turnieju może ulec zmianie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Cross” www.cross.org.pl  .
 
 1. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).
Na odprawie technicznej  odbędzie się losowanie torów. Zawodnicy B2 i B3 będą rywalizować po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.
 
 1. Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł
Preferowane jest dokonanie opłaty przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
Santander Bank Polska S.A 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 1. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać przez kluby stowarzyszenia do dnia 20.06.2020 na adres mailowy koordynatora: wkspionek@o2.pl.
W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC MOGĄ BYĆ WPROWADZONE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.
 
 1. Odprawa Techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się 09.07.2020r. godz. 20.
 
 1. Warunki gry:
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.
Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.
Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.
Harmonogram zawodów zostanie rozesłany do klubów do 02.07.2020r.
 
 1. Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii otrzymają puchary.i upominki.
 
 1. Dojazd:
Dojazd na kręgielnię z dworca PKP/PKS: przejściem podziemnym przejść do końca tunelu w kierunku Centrum Handlowego. Wejść schodami po lewej stronie (jest też winda) i iść do przodu ok 20 m na przystanek Okrzei/PKO. Wsiąść do autobusu nr 4, 8 lub 19 jadącego w kierunku Promienna i wysiąść na drugim przystanku Wysoka/Szpitalna. Cofnąć się ok. 30 m do budynku basenu miejskiego, w którym  znajduje się Kręgielnia „Piwnica”.
Dojazd do hotelu z dworca PKP/PKS: komunikacją miejską jak wyżej. Hotel Aleksander znajduje się w odległości  niespełna 10 min na prawo od kręgielni idąc ulicą Szpitalną. Można też dojść z dworca pieszo ok 2 km  ul. Okrzei prosto do ul. Szpitalnej (po lewej).
 
 1. Inne:
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Liczba wszystkich uczestników jest ograniczona do maksymalnie 150 osób.
 
Koordynator: Grażyna Woźniak