Baner

Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Ustka 29.06-06.07.2020 r

Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020
zawody
Komunikat OrganizacyjnyMistrzostw Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY
oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
Ustka 29.06-06.07.2020 r.
 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator: Wacław Morgiewicz, email: ksbialystok@piasta.pl , telefon: 603 198 909 .
 

Termin i miejsce:

29.06 - 06.07.2020 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.
Mistrzostwa rozpoczynają się w dniu 29.06.2020 r. od kolacji, kończą się śniadaniem w dniu 06.07.2020 r. + prowiant
 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być drużyny i pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia.
 
Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych par oraz drużyn w brydżu sportowym; Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play; Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku;  Popieranie sportowego współzawodnictwa.
 
Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 140 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej.  Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.
 
System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 29.06.2020 r. o godz. 20.
Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ksbialystok@piasta.pl  do dnia 15.06.2020 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.
Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.
 
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz