Baner

Półfinał Mistrzostw Polski w kręglarstwie klasycznym PUCK

Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2020
zawody
 
Komunikat Organizacyjny
Półfinał Mistrzostw Polski w kręglarstwie klasycznym osób niewidomych i słabowidzących
Puck 17-21 czerwiec 2020 r.
 
Organizator:
Organizatorem Półfinału Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
Koordynator zawodów: Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621
Sędzia główny zawodów:  Eugeniusz Bernat
 
Cel:
Wyłonienie finalistów Indywidualnych Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn za rok 2020.
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 
Termin i miejsce:  17-21 Czerwiec 2020
 
Zawody: Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 C,80-100 Puck
 
Zakwaterowanie i wyżywienie: „Dom Żeglarza”- HOM ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck
 
Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować zawodnicy:
- posiadający ważne licencje PZK na sezon 2020 typu B,
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
- aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów).
Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.
Zawodnik występuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy kategorii  B1 startują w swoich goglach oraz opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator).
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 05.06.2020 r. na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia dokonują macierzyste kluby.
W zgłoszeniu proszę o podanie: daty przyjazdu, pesel , stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów dla zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba miejsc ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc z dofinansowania istnieje możliwość udziału dodatkowych uczestników za pełną odpłatnością.
 
Odpłatność:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł (CROSS)oraz 40 zł (PZK).
Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.
Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Opłaty na PZK dokonać należy u koordynatora.
 
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
 
System rozgrywek:
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2014-2017 i Ogólnym Regulaminem Zawodów.
W środę  planowane są bloki startowe.
 
Awans zawodników do finału:
Zawodnicy awansują do finału zgodnie z regułą „50 + 1” (np. przy startujących 15 zawodnikach, do finału awansuje 8 zawodników).
 
W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 
Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wśród kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 
Odprawa techniczna: Środa  17 czerwiec godzina 21.00 stołówka hotel.
 
Ostateczny plan startów zostanie opublikowany do dnia 14.06.2020 r. na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu .
 
Ze sportowym pozdrowieniem
koordynator Joanna Staliś