Baner

Ogólnopolski obóz sportowy Ustronie Morskie, 27.06.-11.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2020
obozy
Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskiego obozu sportowego
Ustronie Morskie, 27.06.-11.07.2020 r.
 
Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.
Koordynator: Beata Chraścina, kontakt: e-mail: bechra@op.pl, tel. 604 886 984
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
Termin i miejsce:
27.06 - 11.07.2020, Ustronie Morskie
Dom Wczasowy AMBER, adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Chrobrego 84
Obóz rozpoczyna się w dniu 27.06.2020  r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 11.07.2020 r.
 
Cele obozu:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników obozu sportowego
Popularyzacja pływania i  nordic walking
 
Uczestnictwo:
W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 600 zł. Odpłatność za przewodnika wynosi 600 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć  na rozpoczęciu obozu.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (do pobrania ze strony „Cross”), potwierdzonym przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia należy przesłać do dnia 10.06.2020 r. na adres  e-mail   bechra@op.pl . Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać strój kąpielowy, czepek oraz kije do nordic walking.
Ilość miejsc na obozie sportowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS
Bliższe  informacje udzielane są pod nr. tel. 604 886 984
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Beata Chraścina