Baner

Turniej w kręglarstwie klasycznym osób niewidomych i słabowidzących - Półfinał Mistrzostw Polski Gostyń, 26 – 29.03.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2020
zawody

Komunikat Organizacyjny

Turnieju w kręglarstwie klasycznym osób niewidomych i słabowidzących -

Półfinał Mistrzostw Polski

Gostyń, 26 – 29.03.2020 r.

 

Zawody odwołane. Nowy termin zostanie podany w osobnym komunikacie. Prosimy śledzić aktualności.

Organizator:

Organizatorem Półfinału Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   

 

Koordynator zawodów:

Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621

 

Sędzia główny zawodów: Marian Mendyka

 

Cel:

Wyłonienie finalistów Indywidualnych Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn za rok 2020.

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1, b-2, b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1, b-2, b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

26 – 29 marzec 2020 r. Gostyń

Zawody: Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.

 

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą startować zawodnicy:

- posiadający ważne licencje PZK na sezon 2020 typu B,

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),

- aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów).

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnik występuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy kategorii  B1 startują w swoich goglach oraz opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 15.03.2020 r. na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia dokonują macierzyste kluby.

W zgłoszeniu proszę o podanie: daty przyjazdu, pesel , stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów dla zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba miejsc ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc z dofinansowania istnieje możliwość udziału dodatkowych uczestników za pełną odpłatnością (110 zł za jedną dobę).

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł (CROSS) oraz 40 zł (PZK).

 

Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Opłaty PZK dokonać należy u koordynatora.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

System rozgrywek

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2014-2017 i Ogólnym Regulaminem Zawodów.

W czwartek planowane są bloki startowe.

 

Awans zawodników do finału:

Zawodnicy awansują do finału zgodnie z regułą „50 + 1” (np. przy startujących 15 zawodnikach, do finału awansuje 8 zawodników).

 

Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wśród kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

 

Odprawa techniczna:

Czwartek 26 marzec godzina 21.00 stołówka hotel.

W niedzielę w godzinach porannych zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP.

Ostateczny plan startów zostanie opublikowany do dnia 22.03.2020 r. na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu .

W trakcie zawodów planowane są wybory do Komisji Kręglarskiej Stowarzyszenia CROSS.

Ze sportowym pozdrowieniem koordynator Joanna Staliś