Baner

MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” KOBIET W SZACHACH 28.04 - 08.05.2020 r. Sarbinowo

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2020
zawody

KOMUNIKAT

MISTRZOSTW STOWARZYSZENIA „CROSS”

KOBIET W SZACHACH

28.04 - 08.05.2020 r. Sarbinowo

 
I. Termin i miejsce

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Kobiet w Szachach odbędą się w dniach
28.04 - 08.05.2020 r. w Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA Sarbinowo/Koszalina, ul. Plażowa 4.

Przyjazd 28.04.2020 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 08.05.2020 r.

 

II . Organizator

Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, a koordynatorem Pani Józefa Spychała (tel. 509-816-704, xmysza@o2.pl).

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2020”.

 

III. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie mistrzyni Stowarzyszenia „Cross”.

 

IV. Uczestnictwo

W Mistrzostwach mają prawo startu zawodniczki zaliczane do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadające orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 10.04.2020 na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i daty urodzenia. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

V. Wpisowe

Wpisowe wynosi 200 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 27 zł za zawodniczkę.

 

VI. System rozgrywek

System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każda zawodniczka zobowiązana jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka zegarów elektronicznych.

 

VII. Odprawa techniczna

Wszystkie zawodniczki zobowiązane są do udziału w odprawie technicznej w dniu 28.04.2020 r. o godz. 2000.

Sędzia Główny: Zygmunt Wielecki

Nagrody: puchary, medale, nagrody finansowe.

 

                                                                                 KOORDYNATOR

                                                                                   Józefa Spychała